Құпиялылық саясаты

Осы конфиденциалдылық саясаты (бұдан әрі — Саясат) Пайдаланушы келісіміне қосымша болып табылады және “AZATTYQ NEWS” Ақпараттық агенттігі (бұдан әрі — “Әкімшілік”) әкімшіліктің сайтын (толық нұсқасын, мобильді нұсқасын, қосымшаларын) пайдалану кезінде ала алатын пайдаланушылар туралы дербес ақпаратты өңдеу және қорғау тәртібін айқындайды (бұдан әрі-Сайт).

Сайтты пайдаланбас бұрын, пайдаланушылар осы Құпиялылық саясатының шарттарымен танысуы керек.

1. Жалпы ережелер
1.1. Сайтты кез келген нысанда пайдалану Пайдаланушының осы Құпиялылық саясатының (бұдан әрі – саясат) шарттарымен және онда көрсетілген жеке ақпаратты өңдеу шарттарымен сөзсіз келісетіндігін білдіреді. Құпиялылық саясатының шарттарымен келіспеген жағдайда, пайдаланушы сайтты пайдаланудан бас тартуы керек.

1.2. Саясатта айтылған шарттарды (оның ішінде оның кез келген бөлігін) әкімшілік қандай да бір арнайы хабарламасыз және осыған байланысты қандай да бір өтемақы төлемей өзгерте алады. Саясаттың жаңа редакциясы оны әкімшіліктің сайтында орналастырған сәттен бастап күшіне енеді.

1.3. Осы Саясаттың шарттарын қабылдай отырып, Пайдаланушы осы Саясатта көзделген мақсаттарда Пайдаланушы туралы деректерді әкімшіліктің өңдеуіне, сондай-ақ осы Саясатта санамаланған жағдайларда пайдаланушы туралы деректерді үшінші тұлғаларға беруге өзінің келісімін білдіреді.

Пайдаланушы көрсетілген келісімді ол әкімшілікке әкімшілік деректерді пайдалануды тоқтатудың болжамды күніне дейін кемінде күнтізбелік 10 (он) күн бұрын жазбаша хабарлаған жағдайда ғана кері қайтарып ала алады.

Cookies-тен деректерді қабылдайтын веб-браузер көмегімен сайтты пайдалану Пайдаланушының әкімшіліктің осы Саясатта көзделген мақсаттарда cookies-тен деректерді жинауы және өңдеуі, сондай-ақ осы Саясатта санамаланған жағдайларда, cookies-тен деректерді үшінші тұлғаларға беруі мүмкін екендігіне келісім білдіргенін білдіреді.

Пайдаланушының cookies-тен деректерді қабылдау бойынша веб-браузер опциясын өшіруі және/немесе бұғаттауы әкімшіліктің cookies-тен деректерді жинауына және өңдеуіне осы конфиденциалдылық саясатының шарттарына сәйкес тыйым салуын білдіреді.

2. Әкімшілік алатын және өңдейтін пайдаланушылардың жеке ақпаратының құрамы
2.1.Осы Саясат дербес ақпараттың мынадай түрлеріне қолданылады:

2.1.1. Пайдаланушылар орналастыратын дербес ақпарат, оның ішінде хабарлама жіберу нысанын толтыру кезінде өзі туралы дербес ақпарат, пайдаланушы оған қол жеткізуді веб-сайттар немесе үшінші тұлғалардың сервистері арқылы әкімшілікке ұсынатын өзге дербес ақпарат немесе Сайтты пайдалану процесінде пайдаланушылар орналастыратын дербес ақпарат. Осылайша алынған жеке ақпаратқа, атап айтқанда, пайдаланушының тегі, аты, телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы кіруі мүмкін.

Пайдаланушының үшінші тұлғалардан алынған осындай таратуға рұқсатсыз үшінші тұлғалардың дербес деректерін беруіне не, егер пайдаланушының өзі үшінші тұлғалардың осындай дербес деректерін жалпыға қолжетімді ақпарат көздерінен алмаған болса, тыйым салынады.

2.1.2. Пайдаланушының құрылғысында орнатылған бағдарламалық қамтамасыз етудің көмегімен оларды пайдалану барысында Сайтқа автоматты түрде берілетін деректер, оның ішінде IP-мекенжайы, құрылғының жеке желілік нөмірі (MAC-мекенжайы, құрылғының ID-і), электрондық сериялық нөмірі (IMEI, MEID), cookies-тен алынған деректер, браузер, Операциялық жүйе, қолжетімділік уақыты, пайдаланушының іздеу сұратулары туралы ақпарат.

3. Пайдаланушылар туралы ақпаратты жинау және өңдеу мақсаттары
3.1. Әкімшілік пайдаланушылар туралы ақпаратты, оның ішінде Сайт әкімшілігінің міндеттемелерін орындау, сондай-ақ Пайдаланушы келісімінде көзделген міндеттемелерді орындау үшін қажет олардың жеке деректерін жинауды және өңдеуді жүзеге асырады.

3.2. Мобильді қосымшалар пайдаланушының орналасқан жері туралы анонимді деректерді жинай алады. Мобильді қосымшалар сайтты пайдалану туралы анонимді статистиканы жинай алады.

3.3. Осы арқылы Пайдаланушы осы Құпиялылық саясатының 3.2-тармағында көзделген мақсаттарда әкімшілік серіктестеріне, үшінші тұлғаларға ол туралы Жеке ақпаратты беруге келісімін білдіреді.

3.4. Пайдаланушы туралы дербес ақпаратты осы Саясатта көзделмеген мақсаттарда пайдалану қажет болған кезде әкімшілік пайдаланушының осындай әрекеттерге келісімін сұратады.

4. Пайдаланушылар туралы ақпаратты өңдеу
4.1. Пайдаланушылар туралы дербес ақпарат Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сақталады.

4.2. Мынадай жағдайларды қоспағанда, пайдаланушылар туралы дербес ақпарат үшінші тұлғаларға берілмейді:

4.2.1. Пайдаланушы мұндай әрекеттерге келісімін берді.

4.2.2. Беру сайттың жұмыс істеуін және/немесе оның жеке функционалдық мүмкіндіктерін қамтамасыз ету мақсатында қажет.

4.2.3. Беру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған.

4.2.4. Пайдаланушы Пайдаланушы келісімінің шарттарын бұзған жағдайда әкімшіліктің және/немесе үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында.

5. Пайдаланушылар туралы ақпаратты қорғау жөніндегі шаралар
5.1. Әкімшілік пайдаланушылар туралы дербес ақпаратты оларға заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, дербес ақпаратты жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, таратудан, сондай-ақ онымен өзге де заңсыз әрекеттерден қорғау үшін барлық қажетті және жеткілікті ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.

5.2. Пайдаланушылардың дербес деректерін өңдеу кезінде әкімшілік “Дербес деректер және оларды қорғау туралы”2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V ҚР Заңын басшылыққа алады.

5.3 әкімшілік пайдаланушы өзінің есептік жазбасында осы Келісімді бұзу және есептік жазбаның әрекетін тоқтату туралы хабарлама берген кезде, осындай талап тіркелген сәттен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде пайдаланушының есептік жазбаны пайдаланудың техникалық мүмкіндігін бұғаттауға, ал пайдаланушының пп белгілеген ақпаратты сақтау мерзімі аяқталғаннан кейін міндеттенеді. 5.1.ҚР “Ақпараттандыру туралы” Заңының 36-бабы 3-тармағы бойынша және өз функцияларын орындайтын мемлекеттік органдардың ресми сұрау салулары немесе ТП-да көрсетілген өзге тұлғалардың сұрау салулары болмаған жағдайда. 1 Б. “Дербес деректер және оларды қорғау туралы” ҚР Заңының 19 – бабының 2-тармағы-оның барлық дербес деректерін жою.

6. Қорытынды ережелер
6.1. Осы саясат, осы саясатты қолдануға байланысты туындайтын пайдаланушы мен әкімшілік арасындағы қатынастар, сондай-ақ осы Саясатпен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі